1

cây dù che nắng và lịch sử phát triển

Cùng với sự thăng trầm của loài người cây dù che nắng cũng có một sự phát triển trải dài từ thời thượng cổ đến nay qua nhiều nền văn hoá khác nhau. Chiếc dù che nắng ban đầu là một vật dụng có dạng mái vòm được làm bằng vật liệu không thấm nước […]